ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1) Μέσω e-mail στο info@copierleader.gr

Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτικό να αναγράφετε πλήρως τα παρακάτω στοιχεία : όνομα ή επωνυμία, Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ. . διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό ή κινητό. Αν σας είναι δύσκολο να τα συντάξετε ακολουθήστε εναλλακτικά τον δεύτερο τρόπο.Όταν θα λάβουμε το μήνυμα σας, ένα απαντητικό e-mail θα σας ενημερώσει για την ορθή παραλαβή του.

2) Μέσω της online φόρμας παραγγελίας σε κάθε προιόν

Απλά συμπληρώστε την επωνυμία σας και τα στοιχεία  σας, στα σχετικά πεδία.

Για νέους συνεργάτες επιλέξτε το σχετικό υπερσύνδεσμο της φόρμας παραγγελίας. Όταν θα λάβουμε το μήνυμα σας, ένα αυτόματο απαντητικό e-mail θα σας ενημερώσει για την ορθή παραλαβή του.